Kontributi profesional Maler- und Gipsergewerbe

Jua kthejm kontributin profesional mbraba
Kjo është der 276 franga në vit.

Qfarë ju duhet:

  • Gimafondsdokumentin me vulën dhe nënshkrimin e kompanisë tuaj ose
  • Të gjithë letrat e pagave mujore për 1 vit.

Fotografoni me telefonin tuaj celular dhe dërgoni dokumentet në  bb.zhsh[at]unia.ch
Ose në postë
Unia Zürich Schaffhausen
Stauffacherstrasse 60
8004 Zürich

Jua dërgojm kontributin profesional në konto të bankes ose të postes tuaj personal

Qfarë është kontributi profesional?

Në muaj ju zbritet deri nga 23 Franga paga juaj nga punëdhënsi juaj. Më këto para, kontrata kollektive (GAV) Maler-Gipser zbatohet. Këto janë deri 276 Franga në vit.

Pyetje? Na thirrni 0848 11 33 22